• Home
  • Houtbouwwedstrijd

Houtbouwwedstrijd

Houtbouwwedstrijd.
Al jaren wordt er over gesproken, maar dit jaar staat het toch echt te gebeuren. Iedereen die interesse heeft mee te doen aan een houtbouwwedstrijd, het vliegen met zelfgebouwde houten modellen, kan zich opgeven en krijgt een uitnodiging zodra plaats en datum bekend zijn. We gaan dit niet plaatsen op de website van de KNVVL of de ALC om moverende redenen. Op tal van plaatsen mogen we niet boven de 120 meter vliegen, dus kijken we waar en wanneer we een plek kunnen “huren” om deze wedstrijd te houden.
Een van de onderdelen is de “Spirit I-cup”. Initiatiefnemers zijn Wil Kok en Wout Heijne. Wie hieraan wil deelnemen moet een Spirit I meebrengen, gebouwd uit een bouwdoos, of van tekening, maar geen afwijkingen die niet op tekening staan. Binnen de ALC worden er op dit moment, winter 2016, meerdere modellen gebouwd om deel te kunnen nemen.
Daarnaast denken we aan een 2 meter klasse, elk model, ook de Spirit I kan deelnemen aan deze wedstrijd. We denken nog aan een 110-inch klasse, 2,54 meter, we vragen deelnemers die zich gemeld hebben met welk model zij mee willen doen en stellen aan de hand daarvan een wedstrijdschema op.
Bij alle modellen stellen we voor te starten met een rubberlijn, we proberen zoveel mogelijk rubberlijnen met dezelfde afmetingen, rubberkwaliteit etc., naast elkaar weg te leggen en die te gebruiken voor de start. Tijdsduur en landing worden t.z.t. in een reglement opgesteld, en vooraf aan de deelnemers bekend gemaakt.
We hopen uiteraard op een mooie dag met veel thermiek, en enthousiaste deelnemers/bouwers.

Wout Heijne