Home

De ALC is opgericht in 1930. Veel is er uit die tijd overgebleven in ons archief, misschien moeten we nog eens diep gaan graven om meer uit die tijd te weten te komen. We hebben n.l. in ons “kantoor” een grote hoeveelheid mappen staan die waardevolle informatie bevatten uit de afgelopen 90 jaar. Ook een aantal van onze leden hebben een eigen plakboek samengesteld, in de loop der jaren hebben we meermaals de krant gehaald.

Vanaf het begin is er gevlogen op Het Rozendaals Veld bij de brandtoren. De eerste wedstrijd hebben we daar gevlogen in 1932.
We hebben nog vergunningen waar precies aangegeven staat waar brandstofmodellen mogen starten en landen, waar vrije vluchtmodellen met een lont mochten vliegen etc.
Intussen is dit ondenkbaar geworden. Geluidsoverlast en brandgevaar lagen ook toen al op de loer. Als vereniging hebben we toen gekozen voor de zgn. stiltesporten, zweefmodellen hebben onze voorkeur. Wij starten deze modellen met een lijn: met de hand, een rubber of een lier opgetrokken. Electromodellen worden zo gebouwd dat de herrie van de motor tot een minimum beperkt blijft. Vaak zijn ze op enige meters nauwelijks nog te horen.
Bouwen doen we in ons clubgebouw, gevestigd in zaalsport “De Rietebeek”, Blekerstraat 6 in Arnhem, op dinsdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. Iedereen is welkom om kennis te komen maken, rond te kijken, en lid te worden.

Op de parkeerplaats is er na 20 meter een groen hek aan de linkerkant, daarachter mogen leden/bezoekers van de ALC gratis parkeren. Let op, de openbare parkeerplaatsen zijn betaald tot 23:00 u! Aan het einde van de parkeerplaats staat op links een gymzaal (sport- en spelzaal “de Rietebeek”), in dit gebouw zit de ALC. In de lange kant van het gebouw bevindt zich een stalen hek, hierachter zit de deur naar het lokaal. Als u aanbelt komt één van de leden u halen.

Het bestuur

Voorzitter : Hans Bakker
Secretaris : Marco Wassink
Penningmeester : Reinier Evers
Bestuurslid : Ruud de Haas
Bestuurslid : Richard Hengeveld

Wilt U meer informatie: stuur een mailtje aan de secretaris via dit contactformulier